ແຜງຝາຜະ ໜັງ ທີ່ມີຝາສູງ

ຊອກຫາໂດຍ: ທັງ ໝົດ
ຜະລິດຕະພັນ